Dodatkowe dni wolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), cytuję:

§ 5.

„Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ojca Michała Tomaszka w Pieńsku ustala w roku szkolnym 2017/2018 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

  • 02.11.2017r.
  • 03.11.2017r.
  • 02.01.2018r.
  • 30.04.2018r.
  • 02.05.2018r.
  • 04.05.2018r.
  • 01.06.2018r.
  • oraz dodatkowo 20.04.2018r. – Egzamin gimnazjalny kl. III

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-16
Data publikacji:2017-10-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:710