Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców / Zebrania

Zebrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Autor: Joanna Kowalczyk

Artykuły

harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

17 września 2018

Plan zebrań

 

Lp.

Data zebrania

Tematyka zebrań

1.

19.09.2018r(środa)

klasowe zebranie organizacyjne

2.

14.11.2018r(środa)

Klasowe zebranie organizacyjne

3.

19.12.2018r.(środa)

„Dzień otwartych drzwi”-  klasowe zebrania oraz indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami przedmiotów

4.

24.01.2019r.(czwartek)

Ogólnoszkolne zebranie z dyrektorem szkoły oraz klasowe zebranie informacyjne  po I semestrze

*wyniki klasyfikacji semestralnej

5.

20.03.2019r.(środa)

Klasowe zebranie  organizacyjno-informacyjne

6.

15.05.2019r.(środa)

„Dzień otwartych drzwi”-  klasowe zebrania oraz indywidualne spotkania  rodziców z nauczycielami przedmiotów

 

Szczegółowy terminarz spotkań z rodzicami

 

 

Lp.

 

TERMIN

/DATA, GODZINA/

 

FORMA SPOTKANIA

 

TEMATYKA

1.

 

19 września 2018

(środa)

 

 

 

-spotkanie z wychowawcami,

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie z wewnętrznymi dokumentami szkolnymi oraz zmianami 

- informacja o wysokości ubezpieczenia uczniów

- wybór trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

-  zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania zachowania

- omówienie spraw klasowych-

2.

14 listopada 2018r.

(środa)

 

-spotkanie z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

- omówienie dotychczasowych wyników nauczania,

- przygotowanie imprez i uroczystości  klasowych,

 

-omówienie zmian w WSO i Statucie Szkoły

3.

 

05 grudnia 2018

(środa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DZIEŃ

OTWARTY

 

-spotkania z nauczycielamiprzedmiotu

 

-spotkanie klasowe z wychowawcą

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów

- propozycje ocen  semestralnych

-powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych ,nieklasyfikowaniu, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

- rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów

 

- informacje o uczniach

4.

 

23 stycznia 2018r.

(środa)

 

 

 

 

 

 

- spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły

 wywiadówki semestralne z rodzicami

 

 

 

 

 

- wyniki klasyfikacji semestralnej

- podsumowanie osiągniętych wyników nauczania oraz zachowania uczniów w I semestrze

- efekty pracy szkoły w I semestrze

-przekazanie przez wychowawcę pisemnych ,indywidualnych wyników klasyfikacji uczniów

6.

 

20 marca 2019r.

(środa)

 

Spotkanie z wychowawcami

 

 

- ocenianie bieżące,

- sprawy klasowe

 

7.

15 maja 2019r.

(środa)

- spotkanie klasowe z wychowawcą

 

 

 

 

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów

 

- analiza bieżących  osiągnięć uczniów

- proponowane oceny końcoworoczne,

- poinformowanie o ocenach niedostatecznych, nieklasyfikowaniu, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

 

- rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów

 

 

 

 

 

Joanna Kowalczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2
Data utworzenia:2017-10-27
Data publikacji:2017-10-27
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Liczba odwiedzin:2375

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-30 12:57:16Joanna Kowalczykzaktualizowano do stanu na dzień 30.10.2017r.Zebrania