Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

SP2 w im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku

rok szkolny 2020 / 2021

 

Działania Samorządu Uczniowskiego:

 • Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego i Rady SU.

 • Utworzenie Małego Samorządu w oddziałach 0-3

 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2020 / 2021.

 • Udział w imprezach szkolnych i środowiskowych.

 • Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej.

 • Współpraca z grupą teatralną.

 

Imprezy szkolne:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

 • Dzień języków obcych- nauczyciele j. obcych, wychowawcy klas

 • Dzień Chłopca- Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

 • Dzień Edukacji Narodowej- poloniści

 • Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej- wychowawca klasy 1, Mały Samorząd Uczniowski

 • Pasowanie na czytelnika- p. I. Błauciak

 • Konkurs Piosenki Patriotycznej- J. Błauciak

 • Andrzejki klas 0-3- wychowawczynie klas 0-3

 • Mikołajki- Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

 • Jasełka- ksiądz D. Książek, panie katechetki

 • Dzień Kobiet- samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

 • Dzień przeciw uzależnieniom- pedagog szkolny, wychowawcy klas

 • Dzień Patrona- D. Książek, E. Maciąg

 • Święta Majowe- p. Alicja Czarnecka, D. Dominiczak

 

Imprezy środowiskowe:

 • Rocznica męczeńskiej śmierci Patrona szkoły

 • Udział w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej

 • Uroczystości gminne z okazji 11 listopada, 3 maja, forsowanie Nysy Łużyckiej w Toporowie

 

Konkursy międzyklasowe:

 • Konkurs międzyklasowy „Super Klasa”

 • Konkurs „Dni Owocowe/Warzywne”, ,,Dni kolorowe” itp.

 • Inne konkursy okolicznościowe

 

Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • Aktualizacja wystawy „Nasi Najlepsi”

 • Poszukiwanie sponsorów

 • Prowadzenie akcji charytatywnych

 

Akcje SU w ciągu roku szkolnego 2020 / 2021:

 • Pamiętamy o tych, którzy odeszli” – zbiórka zniczy w klasach (od początku października)

 • I ty możesz zostać świętym Mikołajem”

 • Zbiórka karmy dla Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej

 • Wykonanie stroików świątecznych

 • Wykonanie stroików wielkanocnych

 • Inne akcje okolicznościowe według potrzeb

 

Tematyka gazetek klasowych (minimum jeden z tematów):

 

Październik:

- Jesień

- Dzień Edukacji Narodowej

- Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

 

 

Listopad:

- Wszystkich Świętych

- 11 listopada Święto Niepodległości

- Andrzejki

 

Grudzień:

- Mikołajki

- Zima

- Boże Narodzenie

 

Styczeń:

- Nowy Rok

- Dzień Babci i Dziadka

- Bezpieczne ferie

 

Luty:

 • Walentynki

 • Rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski (26.02.1927 r.)

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02)

 

Marzec:

- Wiosna

- Dzień Kobiet

 

 

Kwiecień:

- Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

- Wielkanoc

 

 

Maj:

 • Święta majowe

 • Dzień Matki

 • Egzaminy Ósmoklasisty

 

Czerwiec:

- Dzień Dziecka

- Lato

- Bezpieczne wakacje

 

Oprócz tego w każdym gabinecie powinna znajdować się stała gazetka o Patronie naszej szkoły.

 

Konkurs „Super Klasa”

 

Szkolny konkurs „Super Klasa” stanowi integralną część planu pracy Samorządu Uczniowskiego, którego motto na bieżący rok szkolny brzmi:Chodzi nam o to, by każdego dnia wszyscy przychodzili tutaj z ochotą,

a miłe wspomnienia pozostały na zawsze!

 Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. zachowanie, wolontariat, projekty kreatywność, dekoracje klasowe, zaangażowanie w życie szkoły i klasy itd.

 

Celem konkursu jest:

 • wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły,

 • tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły,

 • wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych,

 • propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,

 • kształtowanie postaw prospołecznych,

 • uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności,

 • integracja społeczności klasowych poprzez wspólne działanie,

 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących,

 • rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego;

 • zachęcanie do obcowania z literaturą piękną,

 • włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursu.Zadaniem konkursu „Super Klasa”jest uczyć, bawić i wychowywać. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas naszej szkoły. Konkurs odbędzie się w 8 etapach w ciągu roku szkolnego od września 2020 do maja 2021 roku. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać osiem projektów / zadań. Zaangażowana powinna być cała klasa wraz z wychowawcą. Wyniki z poszczególnych miesięcy wywieszane będą na tablicy konkursu „Super Klasa” znajdującej się na korytarzu głównym. Ocenianie zadań i gabinetów w konkursie odbędzie się między 25. a 30 dniem każdego miesiąca. Ogólne podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka, a zwycięskie klasy otrzymają nagrody finansowe.

Pod koniec każdego miesiąca ogłoszona zostanie zwycięska klasa w danym miesiącu. Nagrody i zwycięstwa przyznawane będą za tzw. zadania dodatkowe, a nie jak do tej pory za ogólne podliczenie wszystkich aktywności w danym miesiącu. Podliczenie to będzie jednak nadal obowiązywało i posłuży do podsumowania całkowitego konkursu w czerwcu 2021 r. Każda klasa będzie miała szansę wygrać na każdym etapie miesięcznym, jak również w całości konkursu Super Klasa.

 

Oto zadania dodatkowe wyznaczone do realizacji projektów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego:

Wrzesień

 • Dzień języków obcych

 • Dzień chłopaka. Oceniane będzie przebranie co najmniej jednej dziewczyny w klasie za chłopca.

   

Październik

 • Zbiórka zniczy w klasach (1 znicz – 5 pkt.) Klasa, która zbierze najwięcej zniczy, pójdzie wraz z wychowawcą na cmentarz, aby poustawiać te znicze na opuszczonych i zapomnianych grobach. Termin zbiórki: od 1. do 25 października.

 

Listopad

 • Konkurs piosenki patriotycznej.

   

 • Oceniany będzie strój galowy uczniów oraz ilość przypinek z logo szkoły na konkursie piosenki patriotycznej z okazji 11 listopada Święta Niepodległości, a także emblematy patriotyczne w danym dniu (liczona średnia - liczba osób w stroju galowym podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

 

Grudzień

 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny i na najładniejszą ozdobę świąteczną. Każda klasa ma za zadanie dostarczyć dwa stroiki (najlepiej sztuczne) i dwie ozdoby do konkursu. Termin wykonania: do 15. grudnia.

 • Ilość czapeczek mikołajkowych/przebrań mikołajkowych w dniu 4 grudnia w klasie (liczona średnia - ilość przebranych osób podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

 

Styczeń

 

 • Każda klasa otrzymuje punkty za frekwencję w 1 semestrze nauki:

 • 95% i powyżej - 35 pkt.

 • 94% - 90% - 30 pkt.

 • 89% - 85% - 20 pkt.

 • 84% - 80% - 10 pkt.

 • 79% i poniżej - 0 pkt.

   

 • Oceniane również będzie czytelnictwo (ilość wypożyczonych książek w bibliotece szkolnej), tematyka książek, która będzie podlegała ocenie nie będzie znana uczniom.

 

 

Marzec

 • Dzień kobiet. Oceniane będzie przebranie co najmniej jednego chłopca w klasie za dziewczynę.

 • Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej.

  Termin zbiórki: od 1 do 31. marca.

 

Kwiecień

 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny oraz na najładniejszą ozdobę świąteczną. Dwa stroiki i dwie ozdoby od klasy. Termin wykonania: 29 marca.

 

 

Maj

 • Oceniany będzie strój galowy uczniów na apelu z okazji Świąt Majowych, a także emblematy patriotyczne w danym dniu (liczona średnia - ilość osób w stroju galowym podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

Oprócz projektów oceniane będą:

 

- gazetki okolicznościowe (SU, WSO, Patron szkoły, skład klasy, samorząd klasowy)- SU

- dni kolorowe, dni owocowe, dzień w kapciach- M. Przekop

 

Wszystkie informacje na temat pracy Samorządu Uczniowskiego, terminów oddania prac konkursowych oraz dodatkowych spraw wszyscy nauczyciele otrzymywać będą drogą e-mailową.

 

Wyniki konkursu „Super Klasa” w poszczególnych miesiącach wywieszane będą w gablocie Samorządu na korytarzu szkolnym. Nagrody dla zwycięskich klas w poszczególnych miesiącach wręczane będą na apelach dyscyplinujących.

 

Zebrania członków Samorządu odbywać się będą w piątki na przerwie po 3. lekcji w sali nr 10.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020 / 2021:

 

Marta Przekop

Ewa Ługowska

 

Opracowała: Marta Przekop

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5115