Szkoła Podstawowa nr 2 im. ojca Michała Tomaszka

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

SP2 w im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku

rok szkolny 2020 / 2021

 

Działania Samorządu Uczniowskiego:

 

Imprezy szkolne:

 

Imprezy środowiskowe:

 

Konkursy międzyklasowe:

 

Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

Akcje SU w ciągu roku szkolnego 2020 / 2021:

 

Tematyka gazetek klasowych (minimum jeden z tematów):

 

Październik:

- Jesień

- Dzień Edukacji Narodowej

- Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

 

 

Listopad:

- Wszystkich Świętych

- 11 listopada Święto Niepodległości

- Andrzejki

 

Grudzień:

- Mikołajki

- Zima

- Boże Narodzenie

 

Styczeń:

- Nowy Rok

- Dzień Babci i Dziadka

- Bezpieczne ferie

 

Luty:

 

Marzec:

- Wiosna

- Dzień Kobiet

 

 

Kwiecień:

- Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

- Wielkanoc

 

 

Maj:

 

Czerwiec:

- Dzień Dziecka

- Lato

- Bezpieczne wakacje

 

Oprócz tego w każdym gabinecie powinna znajdować się stała gazetka o Patronie naszej szkoły.

 

Konkurs „Super Klasa”

 

Szkolny konkurs „Super Klasa” stanowi integralną część planu pracy Samorządu Uczniowskiego, którego motto na bieżący rok szkolny brzmi:Chodzi nam o to, by każdego dnia wszyscy przychodzili tutaj z ochotą,

a miłe wspomnienia pozostały na zawsze!

 Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. zachowanie, wolontariat, projekty kreatywność, dekoracje klasowe, zaangażowanie w życie szkoły i klasy itd.

 

Celem konkursu jest:Zadaniem konkursu „Super Klasa”jest uczyć, bawić i wychowywać. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas naszej szkoły. Konkurs odbędzie się w 8 etapach w ciągu roku szkolnego od września 2020 do maja 2021 roku. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać osiem projektów / zadań. Zaangażowana powinna być cała klasa wraz z wychowawcą. Wyniki z poszczególnych miesięcy wywieszane będą na tablicy konkursu „Super Klasa” znajdującej się na korytarzu głównym. Ocenianie zadań i gabinetów w konkursie odbędzie się między 25. a 30 dniem każdego miesiąca. Ogólne podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka, a zwycięskie klasy otrzymają nagrody finansowe.

Pod koniec każdego miesiąca ogłoszona zostanie zwycięska klasa w danym miesiącu. Nagrody i zwycięstwa przyznawane będą za tzw. zadania dodatkowe, a nie jak do tej pory za ogólne podliczenie wszystkich aktywności w danym miesiącu. Podliczenie to będzie jednak nadal obowiązywało i posłuży do podsumowania całkowitego konkursu w czerwcu 2021 r. Każda klasa będzie miała szansę wygrać na każdym etapie miesięcznym, jak również w całości konkursu Super Klasa.

 

Oto zadania dodatkowe wyznaczone do realizacji projektów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego:

Wrzesień

Październik

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Styczeń

 

 

 

Marzec

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

Oprócz projektów oceniane będą:

 

- gazetki okolicznościowe (SU, WSO, Patron szkoły, skład klasy, samorząd klasowy)- SU

- dni kolorowe, dni owocowe, dzień w kapciach- M. Przekop

 

Wszystkie informacje na temat pracy Samorządu Uczniowskiego, terminów oddania prac konkursowych oraz dodatkowych spraw wszyscy nauczyciele otrzymywać będą drogą e-mailową.

 

Wyniki konkursu „Super Klasa” w poszczególnych miesiącach wywieszane będą w gablocie Samorządu na korytarzu szkolnym. Nagrody dla zwycięskich klas w poszczególnych miesiącach wręczane będą na apelach dyscyplinujących.

 

Zebrania członków Samorządu odbywać się będą w piątki na przerwie po 3. lekcji w sali nr 10.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020 / 2021:

 

Marta Przekop

Ewa Ługowska

 

Opracowała: Marta Przekop

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5306