Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku

rok szkolny 2019 / 2020

 

Działania Samorządu Uczniowskiego:

 • Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego i Rady SU.

 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019 / 2020.

 • Udział w imprezach szkolnych i środowiskowych.

 • Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej.

 • Współpraca z grupą teatralną.

 

Imprezy szkolne:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego- Samorząd Uczniowski

 • Dzień języków obcych- M. Przekop, wychowawcy klas

 • Dzień Chłopca- Samorząd Uczniowski, wychowawca klasy 7A i 6A

 • Dzień Edukacji Narodowej- poloniści- A. Skowronek i K. Aftyka

 • Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej- wychowawca klasy 1, wychowawczynie klas 0

 • Pasowanie na czytelnika- I. Błauciak

 • Konkurs Piosenki Patriotycznej- J. Błauciak, S. Jarosz

 • Andrzejki klas 0-3- wychowawczynie klas 0-3

 • Mikołajki- Samorząd Uczniowski, wychowawca klasy 5A, P. Bagladzis

 • Jasełka- ksiądz D. Książek, panie katechetki

 • Dzień Kobiet- samorząd Uczniowski, wychowawcy klas 8b. 7b

 • Dzień przeciw uzależnieniom- pedagog szkolny, wychowawcy klas

 • Dzień Patrona- Łucja Rogala, D. Książek, panie katechetki, P. Wiśniewski

 • Święta Majowe- Alicja Czarnecka, D. Dominiczak

 

Imprezy środowiskowe:

 • Rocznica męczeńskiej śmierci Patrona szkoły

 • Udział w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej

 • Uroczystości gminne z okazji 11 listopada, 3 maja, forsowanie Nysy Łużyckiej w Toporowie

 

Konkursy międzyklasowe:

 • Konkurs międzyklasowy „Super Klasa”

 • Konkurs „Dni Owocowe”

 • Inne konkursy okolicznościowe

 

Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • Aktualizacja wystawy „Nasi Najlepsi”

 • Poszukiwanie sponsorów

 • Prowadzenie akcji charytatywnych

 

Akcje SU w ciągu roku szkolnego 2019 / 2020:

 • Pamiętamy o tych, którzy odeszli” – zbiórka zniczy w klasach (od początku października)

 • I ty możesz zostać świętym Mikołajem”

 • Zbiórka karmy dla Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej

 • Wykonanie stroików świątecznych

 • Inne akcje okolicznościowe według potrzeb

 

Tematyka gazetek klasowych (minimum jeden z tematów):

 

Październik:

- Jesień

- Dzień Edukacji Narodowej

- Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

 

Listopad:

- Wszystkich Świętych

- 11 listopada Święto Niepodległości

- Andrzejki

 

Grudzień:

- Mikołajki

- Zima

- Boże Narodzenie

 

Styczeń:

- Nowy Rok

- Dzień Babci i Dziadka

- Bezpieczne ferie

 

Luty:

 • Rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski (26.02.1927 r.)

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02)

 

Marzec:

- Wiosna

- Dzień Kobiet

- Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

 

Kwiecień:

- Wielkanoc

- Egzamin Ósmoklasisty

 

Maj:

- Święta majowe

- Dzień Matki

 

Czerwiec:

- Dzień Dziecka

- Lato

- Bezpieczne wakacje

 

Oprócz tego w każdym gabinecie powinna znajdować się stała gazetka o Patronie naszej szkoły.

 

Konkurs „Super Klasa”

 

Szkolny konkurs „Super Klasa” stanowi integralną część planu pracy Samorządu Uczniowskiego, którego motto na bieżący rok szkolny brzmi:Słowa uczą, przykłady pociągają”

 

Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. zachowanie, wolontariat, projekty kreatywność, dekoracje klasowe, zaangażowanie w życie szkoły i klasy itd.

 

Celem konkursu jest:

 • wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły,

 • tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły,

 • wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych,

 • propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,

 • kształtowanie postaw prospołecznych,

 • uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności,

 • integracja społeczności klasowych poprzez wspólne działanie,

 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących,

 • rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego;

 • zachęcanie do obcowania z literaturą piękną,

 • włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursu.Zadaniem konkursu „Super Klasa”jest uczyć, bawić i wychowywać. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas naszego gimnazjum. Konkurs odbędzie się w 8 etapach w ciągu roku szkolnego od Pażdziernika 2019 do maja 2020 roku. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać osiem projektów / zadań. Zaangażowana powinna być cała klasa wraz z wychowawcą. Wyniki z poszczególnych miesięcy wywieszane będą na tablicy konkursu „Super Klasa” znajdującej się na korytarzu głównym. Ocenianie zadań i gabinetów w konkursie odbędzie się między 25. a 30 dniem każdego miesiąca. Ogólne podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się na Festiwalu Nauki, a zwycięskie klasy otrzymają nagrody finansowe.

Pod koniec każdego miesiąca ogłoszona zostanie zwycięska klasa w danym miesiącu. Nagrody i zwycięstwa przyznawane będą za tzw. zadania dodatkowe, a nie jak do tej pory za ogólne podliczenie wszystkich aktywności w danym miesiącu. Podliczenie to będzie jednak nadal obowiązywało i posłuży do podsumowania całkowitego konkursu w czerwcu 2020 r. Każda klasa będzie miała szansę wygrać na każdym etapie miesięcznym, jak również w całości konkursu Super Klasa.

 

Oto zadania dodatkowe wyznaczone do realizacji projektów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego:

Wrzesień

 • Dzień języków obcych

 • Dzień chłopaka. Oceniane będzie przebranie jednej dziewczyny w klasie za chłopca.

   

Październik

 • Zbiórka zniczy w klasach (1 znicz – 5 pkt.) Klasa, która zbierze najwięcej zniczy, pójdzie wraz z wychowawcą na cmentarz, aby poustawiać te znicze na opuszczonych i zapomnianych grobach. Termin zbiórki: od 1. do 25 października.

 

Listopad

 • Konkurs piosenki patriotycznej.

   

 • Oceniany będzie strój galowy uczniów oraz ilość przypinek z logo szkoły na konkursie piosenki patriotycznej z okazji 11 listopada Święta Niepodległości, a także emblematy patriotyczne w danym dniu (liczona średnia - liczba osób w stroju galowym podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

Grudzień

 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny i na najładniejszą ozdobę świąteczną. Każda klasa ma za zadanie dostarczyć dwa stroiki (najlepiej sztuczne) i dwie ozdoby do konkursu. Termin wykonania: do 18. grudnia.

 • Ilość czapeczek mikołajkowych/przebrań mikołajkowych w dniu 6 grudnia w klasie (liczona średnia - ilość przebranych osób podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

 

Styczeń

 

 • Każda klasa otrzymuje punkty za frekwencję w 1 semestrze nauki:

 • 95% i powyżej - 35 pkt.

 • 94% - 90% - 30 pkt.

 • 89% - 85% - 20 pkt.

 • 84% - 80% - 10 pkt.

 • 79% i poniżej - 0 pkt.

   

 • Ocenie podlegać będzie również średnia ocen klasy zdobyta w 1 semestrze nauki szkolnej:

 • 4,8 i więcej - 35 pkt.

 • 4,7 – 4,3 - 30 pkt.

 • 4,2 – 4,0 - 25 pkt.

 • 3,9 – 3,5 - 20 pkt.

 • 3,4 i 3,0 - 15 pkt.

 • 2,9 - 2,5 - 10 pkt.

 • 2,5 i niżej - 5 pkt.

   

 • Oceniane również będzie czytelnictwo (ilość wypożyczonych książek w bibliotece szkolnej), tematyka książek, która będzie podlegała ocenie nie będzie znana uczniom.

 

 

Marzec

 • Dzień kobiet. Oceniane będzie przebranie jednego chłopca w klasie za dziewczynę.

 • Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej.

  Termin zbiórki: od 1 do 31. marca.

 

Kwiecień

 • Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny oraz na najładniejszą ozdobę świąteczną. Dwa stroiki i dwie ozdoby od klasy. Termin wykonania: 6-7 kwietnia.

 

 

 

 

Maj

 • Oceniany będzie strój galowy uczniów na apelu z okazji Świąt Majowych, a także emblematy patriotyczne w danym dniu (liczona średnia - ilość osób w stroju galowym podzielona przez liczbę obecnych uczniów w klasie).

 

Oprócz projektów oceniane będą:

 

- gazetki okolicznościowe (SU, WSO, Patron szkoły, skład klasy, samorząd klasowy)- SU

- telefony (1szt. - 10 pkt.)- K. Aftyka

- makulatura ( 1 kg- 5 pkt)- G. Przekop

- dni kolorowe, dni owocowe- M. Przekop

- zakrętki (100szt – 5 pkt.)- M. Przekop

 

Wszystkie informacje na temat pracy Samorządu Uczniowskiego, terminów oddania prac konkursowych oraz dodatkowych spraw wszyscy nauczyciele otrzymywać będą drogą e-mailową.

 

Wyniki konkursu „Super Klasa” w poszczególnych miesiącach wywieszane będą w gablocie Samorządu na korytarzu szkolnym. Nagrody dla zwycięskich klas w poszczególnych miesiącach wręczane będą na apelach dyscyplinujących.

 

Zebrania członków Samorządu odbywać się będą w piątki na przerwie po 3. lekcji w sali nr 10.

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019 / 2020:

 

Marta Przekop

Ewa Ługowska

 

 

Opracowała: Marta Przekop

 

 

  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3605