Szkoła Podstawowa nr 2 im. ojca Michała Tomaszka

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku

rok szkolny 2018/2019

 

Działania Samorządu Uczniowskiego:

 

Imprezy szkolne:

 

Imprezy środowiskowe:

 

Konkursy międzyklasowe:

 

Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

Akcje SU w ciągu roku szkolnego 2018/2019:

 

Tematyka gazetek klasowych (minimum jeden z tematów):

 

Październik:

- Jesień

- Dzień Edukacji Narodowej

- Pasowanie na Ucznia

- Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

 

Listopad:

- Wszystkich Świętych

- 11 listopada Święto Niepodległości

- Andrzejki

 

Grudzień:

- Mikołajki

- Zima

- Boże Narodzenie

 

Styczeń:

- Nowy Rok

- Dzień Babci i Dziadka

- Bezpieczne ferie

 

Luty:

- Walentynki

- Rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski (26.02.1927 r.)

- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02)

 

Marzec:

- Wiosna

- Dzień Kobiet

- Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

 

Kwiecień:

- Wielkanoc

- Testy gimnazjalne

 

Maj:

- Święta majowe

- Dzień Matki

Czerwiec:

- Dzień Dziecka

- Festiwal Nauki

- Lato

- Bezpieczne wakacje

 

Oprócz tego w każdym gabinecie powinna znajdować się stała gazetka o Patronie naszej szkoły.

 

KONKURS SUPER KLASA

 

Szkolny konkurs „Super Klasa” stanowi integralną część planu pracy Samorządu Uczniowskiego. Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. zachowanie, wolontariat, projekty  kreatywność, dekoracje klasowe, zaangażowanie w życie szkoły i klasy itd.

 

Celem konkursu jest:

Zadaniem konkursu „Super Klasa” jest uczyć, bawić i wychowywać. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas naszej szkoły. Konkurs odbędzie się w 7 etapach w ciągu roku szkolnego od października 2018 do maja 2019 roku. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać różne zadania. Zaangażowana powinna być cała klasa wraz z wychowawcą/opiekunem.

Wyniki z poszczególnych miesięcy wywieszane będą na tablicy konkursu „Super Klasa” znajdującej się na korytarzu głównym. Ocenianie zadań i gabinetów w konkursie odbędzie się między 25. a 30 dniem każdego miesiąca.

Ogólne podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się na Festiwalu Nauki, a zwycięskie klasy otrzymają nagrody finansowe.

Pod koniec każdego miesiąca ogłoszona zostanie zwycięska klasa w danym miesiącu.

 

Zadania dodatkowe wyznaczone do realizacji projektów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego:

 

Październik

 

 

 

Listopad

 

 

 

Przy ocenie klas nauczyciele biorą pod uwagę:

-   przygotowanie do lekcji,

- aktywność w trakcie lekcji,

-    dyscyplinę i porządek podczas zajęć,

-    w jakim stanie uczniowie zostawiają gabinet po skończonej lekcji,

-   kulturę osobistą ucznióww,

-   czy uczniowie spóźniają się na zajęcia,

-   czy uczniowie używają form grzecznościowych,

-   czy uczniowie oczekują na przybycie nauczyciela zachowując się grzecznie;

Każdy nauczyciel przyznaje klasie od 0 do 6 punktów. Suma punktów zostanie podzielona przez liczbę nauczycieli uczących w danej klasie.

 

Grudzień

 

 

 

100% - 90% - 20 pkt.

89% - 69% - 15 pkt.

68% - 48% - 10 pkt.

47% - 30% - 5 pkt.

Poniżej 30 % - 0 pkt.

 

 

Styczeń

 

95% i powyżej - 35 pkt.

94% - 90% - 30 pkt.

89% - 85% - 20 pkt.

84% - 80% - 10 pkt.

79% i poniżej - 0 pkt.

 

4,8 i więcej - 35 pkt.

4,7 – 4,3 - 30 pkt.

4,2 – 4,0 - 25 pkt.

3,9 – 3,5  - 20 pkt.

3,4 i 3,0 - 15 pkt.

2,9 - 2,5 - 10 pkt.

2,5 i niżej - 5 pkt.

 

 

 

Luty

 

 

 

 

Marzec:

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

Maj

 

 

100% - 90% - 20 pkt.

89% - 69% - 15 pkt.

68% - 48% - 10 pkt.

47% - 30% - 5 pkt.

Poniżej 30 % - 0 pkt

 

 Przy ocenie klas nauczyciele biorą pod uwagę:

- przygotowanie do lekcji,

- aktywność w trakcie lekcji,

- dyscyplinę i porządek podczas zajęć,

- kulturę osobistą uczniów;

Każdy nauczyciel przyznaje klasie od 0 do 6 punktów. Suma punktów zostanie podzielona przez liczbę nauczycieli uczących w danej klasie.

 

DODATKOWO KAŻDEGO MIESIĄCA OCENIANY BĘDZIE GABINET KLASOWY ORAZ PORZĄDEK W SZATNI. OCENY PORZĄDKU W SZATNI DOKONYWAĆ BĘDĄ PANIE Z OBSŁUGI. POD KONIEC KAŻDEGO MIESIĄCA WYSTAWIAĆ BĘDĄ ONE OCENĘ KAŻDEJ KLASIE OD 0 DO 6.

 

ZADANIA I ICH TERMINY REALIZACJI MOGĄ ULEC DROBNYM MODYFIKACJOM W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO.

 

Oprócz projektów oceniane będą:

 

- gazetki okolicznościowe (SU, WSO, Patron szkoły, skład klasy, samorząd klasowy, elementy pór roku)

- ogólne wrażenie po wejściu do klasy

- dbałość o zieleń

- dni owocowe.

 

Wszystkie informacje na temat pracy Samorządu Uczniowskiego, terminów oddania prac konkursowych oraz dodatkowych spraw wszyscy nauczyciele otrzymywać będą drogą e-mailową.

 

Wyniki konkursu „Super Klasa” w poszczególnych miesiącach wywieszane będą w gablocie Samorządu na korytarzu szkolnym. Nagrody dla zwycięskich klas wręczone zostaną w czerwcu 2019 roku.

 

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2018 / 2019:

Małgorzata Feler - Korn

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1090