Szkoła Podstawowa nr 2 im. ojca Michała Tomaszka

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku
rok szkolny 2017/2018

Działania Samorządu Uczniowskiego:

Imprezy szkolne:

Imprezy środowiskowe:

Konkursy międzyklasowe:

Inne zadania Samorządu Uczniowskiego:

Akcje SU w ciągu roku szkolnego 2017/2018:

Tematyka gazetek klasowych (minimum jeden z tematów):

Październik:

Listopad:

Grudzień:

Styczeń:

Luty:

Marzec:

Kwiecień:

Maj:

Czerwiec:

Oprócz tego w każdym gabinecie powinna znajdować się stała gazetka o Patronie naszej szkoły.

Konkurs „Super Klasa”

Szkolny konkurs „Super Klasa” stanowi integralną część planu pracy Samorządu Uczniowskiego, którego motto na bieżący rok szkolny brzmi:

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. zachowanie, wolontariat, projekty, kreatywność, dekoracje klasowe, zaangażowanie w życie szkoły i klasy itd.

Celem konkursu jest:

Zadaniem konkursu „Super Klasa” jest uczyć, bawić i wychowywać. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas naszego gimnazjum, klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej i oddziału zerowego. Konkurs odbędzie się w 7 etapach w ciągu roku szkolnego od października 2017 do maja 2018 roku. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać siedem projektów / zadań.

Zaangażowana powinna być cała klasa wraz z wychowawcą/opiekunem. Wyniki z poszczególnych miesięcy wywieszane będą na tablicy konkursu „Super Klasa” znajdującej się
na korytarzu głównym. Ocenianie zadań i gabinetów w konkursie odbędzie się między 25 a 30 dniem każdego miesiąca. Ogólne podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się na Festiwalu Nauki, a zwycięskie klasy otrzymają nagrody finansowe.

Pod koniec każdego miesiąca ogłoszona zostanie zwycięska klasa w danym miesiącu. Nagrody i zwycięstwa przyznawane będą za tzw. zadania dodatkowe, a nie jak do tej pory za ogólne podliczenie wszystkich aktywności w danym miesiącu. Podliczenie to będzie jednak nadal obowiązywało i posłuży do podsumowania całkowitego konkursu w czerwcu 2018 r.

Każda klasa będzie miała szansę wygrać na każdym etapie miesięcznym, jak również w całości konkursu Super Klasa.

Oto zadania dodatkowe wyznaczone do realizacji projektów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego:

Październik
Listopad

Wykonanie plakatów informacyjnych na temat Andrzejek i znanych Andrzejów (kim są, czym się zajmują itd.). Informacje na plakacie nie powinny przypominać wpisu z Wikipedii, plakat powinien zawierać najważniejsze informacje o danej osobie, jego zamiłowania/zainteresowania i wpływ na polską kulturę, czy politykę. Plakat nie może mieć mniejszego formatu niż A3. Przydział osób do poszczególnych klas jest następujący:

Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj


Każda praca zostanie oceniona przez komisję w skali od 1 do 10. Niewykonanie zadania na bieżący miesiąc równoznaczne jest z uzyskaniem 0 pkt. Prace oddawane po terminie nie będą przyjmowane. W skład komisji wchodzą nauczyciele, którzy nie posiadają wychowawstwa w danym roku szkolnym.

Oprócz projektów oceniane będą:

Wszystkie informacje na temat pracy Samorządu Uczniowskiego, terminów oddania prac konkursowych oraz dodatkowych spraw wszyscy nauczyciele otrzymywać będą drogą emailową.

Wyniki konkursu „Super Klasa” w poszczególnych miesiącach wywieszane będą w gablocie Samorządu na korytarzu szkolnym. Nagrody dla zwycięskich klas wręczone zostaną w czerwcu 2018 roku.

Zebrania członków Samorządu odbywać się będą w piątki na przerwie po 3. lekcji w sali nr 1.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017 / 2018:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:614